ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι συνεχείς εξελίξεις της νέας εποχής, διαμορφώνουν νέες απαιτήσεις, επηρρεάζοντας αναπόφευχτα τους χώρους κατοικίας και εργασίας, που καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον συνολικό σχεδιασμό και την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων. Με άξονα την λειτουργικότητα και την αισθητική, προτείνει έξυπνες και οικονομικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών.

ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

Ισχυρή μας πεποίθηση είναι ότι η ορθή εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής μελέτης εξασφαλίζεται με τη σωστή επίβλεψη των σχετικών εργασιών από τον ίδιο μελετητή, ο οποίος καθοδηγεί τις απαραίτητες ενέργειες, διασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών αλλα κυρίως προλαμβάνει εκβάσεις που αλλοιώνουν τη μελέτη, δίνοντας λύσεις σε προβλήματα που πιθανά ανακύπτουν. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, επιβλέπουμε την εφαρμογή των αρχιτεκτονικών μας μελετών, διασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υποστηρίζουμε την προσπάθεια εξυγίανσης του δομημένου περιβάλλοντος μέσω ποικίλων στρατηγικών, που αφορούν στον ελέγχο της νομιμότητας των υφιστάμενων και νέων κατασκευών, στην ενεργειακή κατηγοριοποίηση και την πιθανή αναβάθμισή τους. Το γραφείο μας με συνέπεια και διαρκή ενημέρωση του νομοθετικού πλαισίου, ελέγχει και πιστοποιεί: α) Τη νομιμότητα των κατασκευών, με επιτόπιες αυτοψίες και ενδελεχή έλεγχο των νομιμοποιητικών τους εγγράφων. β) Την ενεργειακή κλάση των κτηρίων εκδίδοντας Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού μας είναι ο πελάτης και οι πραγματικές του ανάγκες. Σε κάθε έργο συζητάμε εκτενώς και μελετάμε σε βάθος τα πραγματικά προβλήματα των πελατών μας. Συνδυάζοντας την εμπειρία, από την πολύχρονη ενεργή παρουσία στον χώρο, με τις σύγχρονες τάσεις, από στελέχη εξόχως καταρτισμένα, προσφέρουμε σχεδιαστικές λύσεις προσαρμοσμένες μοναδικά στην κάθε περίπτωση. Οι αρχιτεκτονικές μας μελέτες, εμπνέονται από την παράδοση, την ιστορία του τόπου, το κοινωνικό περιβάλλον, ενημερώνονται από τoυς πολεδομικούς περιορισμούς, τους νόμους της φυσικής, τις ενεργειακές επιλογές, διαμορφώνονται από την λειτουργικότητα, την αισθητική, την ποιότητα, τις τεχνικές, τα υλικά και προσμετρούν χρονικά και οικονομικά οφέλή. Ο ολιστικός μας σχεδιασμός προδιαγράφει την ποιότητα και την αποδοτικότητα του τελικού προϊόντος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας μελέτης διασφαλίζεται με την επιμελή επίβλεψη και επιμονη στην λεπτομέρεια της κατασκευής. Για τον λογο αυτο, κατοπίν συμφωνίας αναλαμβάνουμε την κατασκευή των έργων που σχεδιάζουμε διασφαλίζοντας έτσι το καλαίσθητο και ποιοτικό αποτέλεσμα. Η εμπειρία μας στον χώρο της κατασκευής απο την υλοποιηση άνω των 100 μελετών, το εκτενές το δίκτυο συνεργατών μας και η πληρως καταρτισμένη σχεδιαστική μας ομαδα δινει τη δυνατότητα να προσφέρουμε καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις που σέβονται το περιβάλλον. Σε ένα χώρο όπου οι αλλαγές είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικο επίπεδο,οσο και στο επίπεδο υλικών δόμησης και στις απαιτήσεις λειτουργίας του κάθε κτίρίου η προτεραιοτητά μας παραμενεί ο συνδυασμος παραδοσιακών μεθοδων κατασκεύης με συχρονα ψγηφιακά εργαλεια και υλικά για την εκπλήρωση των αναγκών των πελάτων μας με τον καλύτερο και πιο οικονομικο τρόπο

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Τα κτήρια αποτελούν την ζωντανή ιστορία κάθε τόπου. Μέ την πολύχρονη εμπειρία του γραφείου μας στην αποκατάσταση, συντήρηση, ανακατασκευή και αναστήλωση κτηρίων-μνημείων στην περιοχή της Ηπείρου, διαμορφώθηκαν οι μεθοδοι και εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την ορθή προσέγγιση του κάθε διατηρητέου μηνμείου. Μια απο τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας ειναι πως "σχεδιαζούμε στο στημόνι της παράδοσης, με το υφάδι του σήμερα για τις ανάγκες του αύριο".

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι συνεχείς εξελίξεις της νέας εποχής, διαμορφώνουν νέες απαιτήσεις, επηρρεάζοντας αναπόφευχτα τους χώρους κατοικίας και εργασίας, που καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον συνολικό σχεδιασμό και την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων. Με άξονα την λειτουργικότητα και την αισθητική, προτείνει έξυπνες και οικονομικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού μας είναι ο πελάτης και οι πραγματικές του ανάγκες. Σε κάθε έργο συζητάμε εκτενώς και μελετάμε σε βάθος τα πραγματικά προβλήματα των πελατών μας. Συνδυάζοντας την εμπειρία, από την πολύχρονη ενεργή παρουσία στον χώρο, με τις σύγχρονες τάσεις, από στελέχη εξόχως καταρτισμένα, προσφέρουμε σχεδιαστικές λύσεις προσαρμοσμένες μοναδικά στην κάθε περίπτωση. Οι αρχιτεκτονικές μας μελέτες, εμπνέονται από την παράδοση, την ιστορία του τόπου, το κοινωνικό περιβάλλον, ενημερώνονται από τoυς πολεδομικούς περιορισμούς, τους νόμους της φυσικής, τις ενεργειακές επιλογές, διαμορφώνονται από την λειτουργικότητα, την αισθητική, την ποιότητα, τις τεχνικές, τα υλικά και προσμετρούν χρονικά και οικονομικά οφέλή. Ο ολιστικός μας σχεδιασμός προδιαγράφει την ποιότητα και την αποδοτικότητα του τελικού προϊόντος.

ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

Ισχυρή μας πεποίθηση είναι ότι η ορθή εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής μελέτης εξασφαλίζεται με τη σωστή επίβλεψη των σχετικών εργασιών από τον ίδιο μελετητή, ο οποίος καθοδηγεί τις απαραίτητες ενέργειες, διασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών αλλα κυρίως προλαμβάνει εκβάσεις που αλλοιώνουν τη μελέτη, δίνοντας λύσεις σε προβλήματα που πιθανά ανακύπτουν. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, επιβλέπουμε την εφαρμογή των αρχιτεκτονικών μας μελετών, διασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας μελέτης διασφαλίζεται με την επιμελή επίβλεψη και επιμονη στην λεπτομέρεια της κατασκευής. Για τον λογο αυτο, κατοπίν συμφωνίας αναλαμβάνουμε την κατασκευή των έργων που σχεδιάζουμε διασφαλίζοντας έτσι το καλαίσθητο και ποιοτικό αποτέλεσμα. Η εμπειρία μας στον χώρο της κατασκευής απο την υλοποιηση άνω των 100 μελετών, το εκτενές το δίκτυο συνεργατών μας και η πληρως καταρτισμένη σχεδιαστική μας ομαδα δινει τη δυνατότητα να προσφέρουμε καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις που σέβονται το περιβάλλον. Σε ένα χώρο όπου οι αλλαγές είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικο επίπεδο,οσο και στο επίπεδο υλικών δόμησης και στις απαιτήσεις λειτουργίας του κάθε κτίρίου η προτεραιοτητά μας παραμενεί ο συνδυασμος παραδοσιακών μεθοδων κατασκεύης με συχρονα ψγηφιακά εργαλεια και υλικά για την εκπλήρωση των αναγκών των πελάτων μας με τον καλύτερο και πιο οικονομικο τρόπο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υποστηρίζουμε την προσπάθεια εξυγίανσης του δομημένου περιβάλλοντος μέσω ποικίλων στρατηγικών, που αφορούν στον ελέγχο της νομιμότητας των υφιστάμενων και νέων κατασκευών, στην ενεργειακή κατηγοριοποίηση και την πιθανή αναβάθμισή τους. Το γραφείο μας με συνέπεια και διαρκή ενημέρωση του νομοθετικού πλαισίου, ελέγχει και πιστοποιεί: α) Τη νομιμότητα των κατασκευών, με επιτόπιες αυτοψίες και ενδελεχή έλεγχο των νομιμοποιητικών τους εγγράφων. β) Την ενεργειακή κλάση των κτηρίων εκδίδοντας Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Τα κτήρια αποτελούν την ζωντανή ιστορία κάθε τόπου. Μέ την πολύχρονη εμπειρία του γραφείου μας στην αποκατάσταση, συντήρηση, ανακατασκευή και αναστήλωση κτηρίων-μνημείων στην περιοχή της Ηπείρου, διαμορφώθηκαν οι μεθοδοι και εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την ορθή προσέγγιση του κάθε διατηρητέου μηνμείου. Μια απο τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας ειναι πως "σχεδιαζούμε στο στημόνι της παράδοσης, με το υφάδι του σήμερα για τις ανάγκες του αύριο".