ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η αρχιτεκτονική μας προσέγγιση βασίζεται στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό: αναλύουμε εις βάθος τα πραγματικά προβλήματα του πελάτη και αναζητούμε λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις ανάγκες του. Οι αρχιτεκτονικές μας μελέτες:
-εμπνέονται από την παράδοση, την ιστορία του τόπου, το κοινωνικό περιβάλλον,
-ενημερώνονται από τoυς πολεοδομικούς περιορισμούς, τους νόμους της φυσικής, τις ενεργειακές επιλογές,
-διαμορφώνονται από την λειτουργικότητα, την αισθητική, την ποιότητα, τις τεχνικές, τα υλικά και
-ανταποκρίνονται στη βέλτιστη χρήση χρονικών και οικονομικών πόρων.

Συνδυάζοντας την εμπειρία, από την πολύχρονη ενεργή παρουσία μας στον χώρο, με τις σύγχρονες τάσεις, από στελέχη εξόχως καταρτισμένα, προσφέρουμε ολιστικές σχεδιαστικές λύσεις που προδιαγράφουν την ποιότητα και την αποδοτικότητα του τελικού προϊόντος και προσαρμόζονται μοναδικά στην κάθε περίπτωση. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και τη διεκπεραίωση: - αρχιτεκτονικών μελετών, - αδειών δόμησης, - αδειών λειτουργίας, παρέχοντας και μεμονωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε φάση του έργου, από την αρχική διερεύνηση μέχρι την τελική κατασκευή. Οι αρχιτεκτονικές μας μελέτες, εμπνέονται από την παράδοση, την ιστορία του τόπου, το κοινωνικό περιβάλλον, ενημερώνονται από τoυς πολεδομικούς περιορισμούς, τους νόμους της φυσικής, τις ενεργειακές επιλογές, διαμορφώνονται από την λειτουργικότητα, την αισθητική, την ποιότητα, τις τεχνικές, τα υλικά και προσμετρούν χρονικά και οικονομικά οφέλή. Ο ολιστικός μας σχεδιασμός προδιαγράφει την ποιότητα και την αποδοτικότητα του τελικού προϊόντος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας μελέτης διασφαλίζεται με την επιμελή επίβλεψη και επιμονη στην λεπτομέρεια της κατασκευής. Για τον λογο αυτο, κατοπίν συμφωνίας αναλαμβάνουμε την κατασκευή των έργων που σχεδιάζουμε διασφαλίζοντας έτσι το καλαίσθητο και ποιοτικό αποτέλεσμα. Η εμπειρία μας στον χώρο της κατασκευής απο την υλοποιηση άνω των 100 μελετών, το εκτενές το δίκτυο συνεργατών μας και η πληρως καταρτισμένη σχεδιαστική μας ομαδα δινει τη δυνατότητα να προσφέρουμε καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις που σέβονται το περιβάλλον. Σε ένα χώρο όπου οι αλλαγές είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικο επίπεδο,οσο και στο επίπεδο υλικών δόμησης και στις απαιτήσεις λειτουργίας του κάθε κτίρίου η προτεραιοτητά μας παραμενεί ο συνδυασμος παραδοσιακών μεθοδων κατασκεύης με συχρονα ψγηφιακά εργαλεια και υλικά για την εκπλήρωση των αναγκών των πελάτων μας με τον καλύτερο και πιο οικονομικο τρόπο

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Η βασική αρχή της φιλοσοφίας μας ειναι το "σχεδιαζούμε στο στημόνι της παράδοσης, με το υφάδι του σήμερα για τις ανάγκες του αύριο". Δεδομένου ότι τα κτήρια αποτελούν την ζωντανή ιστορία κάθε τόπου, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή προσέγγιση του κάθε διατηρητέου μνημείου, από την μελέτη μέχρι την ολοκλήρωση της επέμβασης. Οι μέδοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε βασίζονται στην πολύχρονη και εκτεταμένη εμπειρία, καθώς και την επιτυχημένη πορεία του γραφείου μας στην αποκατάσταση, συντήρηση, ανακατασκευή και αναστήλωση κτηρίων-μνημείων στην περιοχή της Ηπείρου.

ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

Ισχυρή μας πεποίθηση είναι οτι η ορθή εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής μελέτης εξασφαλίζεται με την σωστή επίβλεψη των σχετικών εργασιών από τον ίδιο μελετητή, ο οποίος καθοδηγεί τις απαραίτητες ενέργειες, διασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών αλλα κυρίως προλαμβάνει εκβάσεις που αλλοιώνουν τη μελέτη, δίνοντας λύσεις σε προβλήματα που πιθανά ανακύπτουν. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, επιβλέπουμε την εφαρμογή των αρχιτεκτονικών μας μελετών, διασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Την τελευταία δεκαετία επιχειρείται η εξυγίανση του δομημένου περιβάλλοντος μέσω ποικίλων στρατηγικών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ελέγχους νομιμότητας υφιστάμενων και νέων κατασκευών, ενεργειακές κατηγοριοποιήσεις και αναβαθμίσεις. Το γραφείο μας, μέσω διαρκής ενημέρωσης του νομοθετικού πλαισίου, με συνέπεια ελέγχει και πιστοποιεί: - τη νομιμότητα των κατασκευών, με επιτόπιες αυτοψίες και ενδελεχή έλεγχο των νομιμοποιητικών τους εγγράφων, - την ενεργειακή κλάση των κτηρίων εκδίδοντας Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι συνεχείς εξελίξεις της σύγχρονης εποχής διαμορφώνουν καινούριες απαιτήσεις, επηρεάζοντας άμεσα τους χώρους κατοικίας και εργασίας, οι οποίοι αναπόφευκτα καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη. Βασιζόμενοι εξ αρχής στον άξονα λειτουργικότητα και αισθητική, το γραφείο μας αναλαμβάνει τον συνολικό σχεδιασμό και διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, προτείνοντας έξυπνες και οικονομικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η αρχιτεκτονική μας προσέγγιση βασίζεται στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό: αναλύουμε εις βάθος τα πραγματικά προβλήματα του πελάτη και αναζητούμε λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις ανάγκες του. Οι αρχιτεκτονικές μας μελέτες:
-εμπνέονται από την παράδοση, την ιστορία του τόπου, το κοινωνικό περιβάλλον,
-ενημερώνονται από τoυς πολεοδομικούς περιορισμούς, τους νόμους της φυσικής, τις ενεργειακές επιλογές,
-διαμορφώνονται από την λειτουργικότητα, την αισθητική, την ποιότητα, τις τεχνικές, τα υλικά και
-ανταποκρίνονται στη βέλτιστη χρήση χρονικών και οικονομικών πόρων.

Συνδυάζοντας την εμπειρία, από την πολύχρονη ενεργή παρουσία μας στον χώρο, με τις σύγχρονες τάσεις, από στελέχη εξόχως καταρτισμένα, προσφέρουμε ολιστικές σχεδιαστικές λύσεις που προδιαγράφουν την ποιότητα και την αποδοτικότητα του τελικού προϊόντος και προσαρμόζονται μοναδικά στην κάθε περίπτωση. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και τη διεκπεραίωση: - αρχιτεκτονικών μελετών, - αδειών δόμησης, - αδειών λειτουργίας, παρέχοντας και μεμονωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε φάση του έργου, από την αρχική διερεύνηση μέχρι την τελική κατασκευή. Οι αρχιτεκτονικές μας μελέτες, εμπνέονται από την παράδοση, την ιστορία του τόπου, το κοινωνικό περιβάλλον, ενημερώνονται από τoυς πολεδομικούς περιορισμούς, τους νόμους της φυσικής, τις ενεργειακές επιλογές, διαμορφώνονται από την λειτουργικότητα, την αισθητική, την ποιότητα, τις τεχνικές, τα υλικά και προσμετρούν χρονικά και οικονομικά οφέλή. Ο ολιστικός μας σχεδιασμός προδιαγράφει την ποιότητα και την αποδοτικότητα του τελικού προϊόντος.

ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

Ισχυρή μας πεποίθηση είναι οτι η ορθή εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής μελέτης εξασφαλίζεται με την σωστή επίβλεψη των σχετικών εργασιών από τον ίδιο μελετητή, ο οποίος καθοδηγεί τις απαραίτητες ενέργειες, διασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών αλλα κυρίως προλαμβάνει εκβάσεις που αλλοιώνουν τη μελέτη, δίνοντας λύσεις σε προβλήματα που πιθανά ανακύπτουν. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, επιβλέπουμε την εφαρμογή των αρχιτεκτονικών μας μελετών, διασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας μελέτης διασφαλίζεται με την επιμελή επίβλεψη και επιμονη στην λεπτομέρεια της κατασκευής. Για τον λογο αυτο, κατοπίν συμφωνίας αναλαμβάνουμε την κατασκευή των έργων που σχεδιάζουμε διασφαλίζοντας έτσι το καλαίσθητο και ποιοτικό αποτέλεσμα. Η εμπειρία μας στον χώρο της κατασκευής απο την υλοποιηση άνω των 100 μελετών, το εκτενές το δίκτυο συνεργατών μας και η πληρως καταρτισμένη σχεδιαστική μας ομαδα δινει τη δυνατότητα να προσφέρουμε καινοτόμες κατασκευαστικές λύσεις που σέβονται το περιβάλλον. Σε ένα χώρο όπου οι αλλαγές είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικο επίπεδο,οσο και στο επίπεδο υλικών δόμησης και στις απαιτήσεις λειτουργίας του κάθε κτίρίου η προτεραιοτητά μας παραμενεί ο συνδυασμος παραδοσιακών μεθοδων κατασκεύης με συχρονα ψγηφιακά εργαλεια και υλικά για την εκπλήρωση των αναγκών των πελάτων μας με τον καλύτερο και πιο οικονομικο τρόπο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Την τελευταία δεκαετία επιχειρείται η εξυγίανση του δομημένου περιβάλλοντος μέσω ποικίλων στρατηγικών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ελέγχους νομιμότητας υφιστάμενων και νέων κατασκευών, ενεργειακές κατηγοριοποιήσεις και αναβαθμίσεις. Το γραφείο μας, μέσω διαρκής ενημέρωσης του νομοθετικού πλαισίου, με συνέπεια ελέγχει και πιστοποιεί: - τη νομιμότητα των κατασκευών, με επιτόπιες αυτοψίες και ενδελεχή έλεγχο των νομιμοποιητικών τους εγγράφων, - την ενεργειακή κλάση των κτηρίων εκδίδοντας Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Η βασική αρχή της φιλοσοφίας μας ειναι το "σχεδιαζούμε στο στημόνι της παράδοσης, με το υφάδι του σήμερα για τις ανάγκες του αύριο". Δεδομένου ότι τα κτήρια αποτελούν την ζωντανή ιστορία κάθε τόπου, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή προσέγγιση του κάθε διατηρητέου μνημείου, από την μελέτη μέχρι την ολοκλήρωση της επέμβασης. Οι μέδοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε βασίζονται στην πολύχρονη και εκτεταμένη εμπειρία, καθώς και την επιτυχημένη πορεία του γραφείου μας στην αποκατάσταση, συντήρηση, ανακατασκευή και αναστήλωση κτηρίων-μνημείων στην περιοχή της Ηπείρου.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι συνεχείς εξελίξεις της σύγχρονης εποχής διαμορφώνουν καινούριες απαιτήσεις, επηρεάζοντας άμεσα τους χώρους κατοικίας και εργασίας, οι οποίοι αναπόφευκτα καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη. Βασιζόμενοι εξ αρχής στον άξονα λειτουργικότητα και αισθητική, το γραφείο μας αναλαμβάνει τον συνολικό σχεδιασμό και διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, προτείνοντας έξυπνες και οικονομικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών.