Ξενώνας “Vera Inn”
Τίτλος

Vera Inn

Τοποθεσία

Δίλοφο, Ζαγόρι

Τύπος

Αποκατάσταση και Επανάχρηση

Ημερ/νία

2011

Φάση Έργου

Υπό Κατασκευή

Περιγραφή Έργου:

Στον παραδοσιακό οικισμό του Διλόφου Ζαγορίου βρίσκεται το διώροφο κτήριο, που σήμερα στεγάζει τον ξενώνα “Vera Inn”. Ένα τυπικό δείγμα παραδοσιακής κατοικίας της ευρύτερης περιοχής του Κεντρικού Ζαγορίου αλλάζει χρήση και μετατρέπεται σε τουριστικό κατάλυμα. Η αυστηρή πυργοειδής μορφή,οι λιτές προσόψεις, η συμμετρία σε συνδυασμό με τα κατασκευαστικά στοιχεία: χοντροί πέτρινοι τοίχοι, λεπτομερειακά χτιστά στοιχεία στις όψεις, σοβατισμένο και βαμμένο τμήμα του ορόφου της κύριας όψης, ξύλινες κατασκευές στο εσωτερικό, αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτηρίου.

Έχοντας ως αφετηρία το υφιστάμενο κέλυφος, η μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης του κτηρίου, διατήρησε τα ιδιαίτερα μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του, ενώ ταυτόχρονα ενσωμάτωσε με δημιουργικούς χειρισμούς τις λειτουργικές απαιτήσεις της νέας χρήσης. Η προσθήκη κατ’ επέκταση, που προέκυψε από τις λειτουργικές ανάγκες του καταλύματος και πραγματοποιήθηκε σε δεύτερο χρόνο, ακολούθησε τη δομή και τη τυπολογία του υφιστάμενου κτηρίου, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να συγκροτεί ένα ενιαίο σύνολο, αρμονικά προσαρμοσμένο στο μοναδικό περιβάλλον του οικισμού.