Αρχοντικό Γιώτη
Τίτλος
Τίτλος
Τίτλος

Αρχοντικό Γιώτη

Τοποθεσία

Ιωάννινα

Τύπος

Αποκατάσταση κ επανάχρηση

Ημερ/νία

2011

Φάση Έργου

Υλοποιημένο

Περιγραφή Έργου:

Το μεγάλο δίλημμα της εικοσαετίας 1980-2000 ήταν: εμμονή σε μια στείρα μουσειακή διατήρηση ή αλλαγή χρήσης και κατ’ επέκταση αλλαγή της λειτουργικότητας και ανεπαίσθητο επηρεασμό μορφής.

Η πρώτη περίπτωση συνοδεύεται με την (οικονομική) αδιαφορία της πολιτείας, την ασυμφωνία του ιδιοκτήτη και ως εκ τούτων ταυτίζεται με τον ολικό εξαφανισμό του μνημείου.

Η δεύτερη περίπτωση δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης και (προσοδοφόρα) χρήσης του ακινήτου, διεγείρει το ενδιαφέρον του ιδιοκτήτη, συντηρεί και διασώζει το μνημείο.

Η μελέτη αποκατάστασης του αρχοντικού Γιώτη είχε ακριβώς αυτή τη στόχευση, γλιτώνοντας από τον εξαφανισμό ένα ακατοίκητο που σάπιζε, κουφάρι, αλλάζοντας όχι τη χρήση (κατοικία), αλλά τη λειτουργικότητα. Από μια κατοικία του ενός (άρχοντα) μετατράπηκε σε κατοικία των έξι φοιτητών. Το εγχείρημα πέτυχε. Το μνημείο όχι μόνο διασώθηκε, αλλά κατέστη ζωντανό κύτταρο της συγκεκριμένης γειτονιάς στην αποκατάσταση του οποίου χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα υλικά για να επιβεβαιωθεί πως δεν υπάρχουν κακά υλικά, αλλά κακοί τρόποι χρησιμοποίησης των.